W140 S class

000-001

 ชุดแต่งรอบคัน BENZ W140 ทรง WALD ผลิตจาก Fiber เกรท A (JP1)          1 ชุดประกอบด้วย 4 ชิ้น  กันชนหน้าเต็ม 1 ชิ้น สเกิตข้าง 2 ชิ้น  กันชนหลังเต็ม 1 ชิ้น  ราคา 8,900 บาท ไม่รวมทำสีและติดตั้ง ไฟตัดหมอก WALD ตรงรุ่น ราคา 5,500 บาท

THB 9,500 ฿ 9,500

รายการสินค้า